FAQs

COMMUNITY

Sitemap

Line Official Account

Youtube

Instagram

Facebook

COMMUNITY
COMPANY
Baby Mosquito Repellent Bracelet,DEET Free,BPA Free
สายรัดข้อมือกันยุงเด็กจากสารสกัดธรรมชาติ 
ปลอดภัยผ่านการรับรองมาตรฐานจากอย.
28 February 2017

สายรัดข้อมือกันยุงจากธรรมชาติ BabyQto

ส่วนประกอบสำคัญในการไล่ยุงของสายรัดข้อมือ BabyQto ก็คือ “เม็ดแคปซูลน้ำยา”

 

เม็ดแคบซูลน้ำยา ใช้สารสกัดจากธรรมาชาติซึ่งมีคุณสมบัติของกลิ่นที่ยุงเกลียด Critronella Oil

และเทคโนโลยีการผลิตที่เรียกว่า Critronella Extended Release (CER) ทำให้น้ำมันหอมระเหยซิโตเนลล่าจากเม็ดแคปซูลน้ำยา จะค่อยๆปลดปล่อยออกมาเพื่อไล่ยุง มีประสิทธิภาพยาวนานมากขึ้นหลายเท่าตัว ครอบคลุมการใช้งานตลอด 240-360 ชั่วโมง ต่อเม็ดแคปซูลน้ำยา 1 ก้อน